Troost

Troost

Een groot en soms veel belovend woord. En daarom goed om hier kort duidelijk te maken wat wij op het oog hebben.

Troost is voor ons in de eerste plaats aandacht en ruimte. Aandacht en ruimte voor iemand die ergens mee zit. Wie die iemand ook maar is. En wat ook maar de zorgen en de vragen zijn waar die mens, waar u of jij mee wordt geconfronteerd. ‘Omdat het om mensen gaat’ zogezegd en de aandacht en de ruimte die zij naar onze mening verdienen!

Aandacht en ruimte betekenen hier concreet dat wij in woord en beeld uitdrukking willen geven, voelbaar willen maken waar mensen onder gebukt kunnen gaan, maar tegelijk een perspectief willen bieden om er mee om te kunnen gaan. Naast mensen gaan staan (of even zitten!), in het vertrouwen dat dat al verandering kan brengen! Een nieuwe weg vinden, nieuwe krachtbronnen misschien. ‘Gewoon’ door de oprechte en geduldige aandacht en ruimte voor mensen. Een klein wonder dat soms grote wonderen verricht. Een poging daartoe in beeld en tekst.

Onze manier van werken is gemengd. Dat betekent dat soms een beeld van André de inspiratie biedt voor een tekst van Dirk en soms een tekst van Dirk de inspiratie is voor een beeld van André. De beelden die u hier ziet, zijn schetsen die later worden uitgewerkt in gravuren; beelden gebrand op hout.

Bij elke publicatie hebben we de volgende vragen:

 

  • Hoe komt deze combinatie bij je over? Doet het je iets? En zou je kunnen aangeven wat?
  • Roept deze combinatie iemand in gedachten? En zou je dit met die persoon willen delen?
  • Is de combinatie een beetje 'in evenwicht', of springt een onderdeel (beeld, tekst) er voor jou echt uit?
  • Kun je zien wat het beginpunt, de inspiratiebron van deze combinatie is geweest; beeld of tekst?

Je kunt hierop reageren via troost@kwetal.nl